12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 4 (i MOD 4 = 0) izrazom s := s + p.

Listing programa:

//p12700060//
#include <iostream>
using namespace std;

main()

{
	int i,n;
	float s,p;
	
	cout<<"Do kog broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	s=0;
	p=1;
	i=1;
	
	do 	
	{
		p=p*i;			
		if(i % 4 == 0)			
			s=s+p;
			i=i+1;
	}while(i <=(4*n));
	cout<<"Suma je "<<s<<endl;	
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index