12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

// p12710321;
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
   int i, n, k;
   double s, p, s1, s2;
   
   cout<<("k = ")<<endl;
   cin>>k;
   cout<<("n = ")<<endl;
   cin>>n;

   s1 = 0;
   s2 = 0;
   p = 1;
	 
   i=1; 
   do
   {
     p = p * k * i;  
		 if ((i % 2 < 0)||(i % 2 > 0))
       s1 = s1 + p;
     else
       s2 = s2 + p;
   i++;
   }while (i<=n);
	 
   s = s1 - s2;
   cout<<("s = ")<<s<<endl;
	 
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index