23.1.23010020. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23010020 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
// Ispisati one rezultate koji su trocifreni
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int a, b;
  cout << "Unesite 2 broja ";
  cin >> a >>b;
  if (a+b>=100 && a+b<1000) cout << "zbir: "<< a+b<< endl;
  if (a-b>=100 && a-b<1000) cout << "razlika: "<< a-b << endl;
  if (a*b>=100 && a*b<1000) cout << "proizvod: "<< a*b << endl;
  if (b!=0 && a/b>=100 && a/b<1000) cout << "količnik: "<<a/b <<endl;
  if (b==0) cout <<"Dijeljenje nulom mije definisano!"<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index