23.1.23010040. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23010040 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
// Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include 
using namespace std;
int main()
{  int a, b, z, r, p, k;
  cout << "Unesite 2 broja ";
  cin >> a;
ponovo: cin >> b;
     if (b==0) 
     {cout << endl << "Unesite 2. broj razlicit od nule ";
     goto ponovo;}
  z=abs(a+b); r=abs(a-b); p=abs(a*b); k=abs(a/b);
  if (z>=r && z>=p && z>=k) cout << z << endl;
    else if (r>=p && r>=k) cout << r << endl;
    else if (p>=k) cout << p << endl;
     else cout << k << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index