23.1.23010050. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23010050 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
// Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int a, b, z, r, p, k;
  cout << "Unesite 2 broja ";
  cin >> a;
ponovo: cin >> b;
     if (b==0) 
     {cout << endl << "Unesite 2. broj razlicit od nule ";
     goto ponovo;}
  z=a+b; r=a-b; p=a*b; k=a/b;
  if (z>0 && r>0 && p>0 && k>0) 
    {cout << "zbir: " << z << endl;
    cout << "razlika: " << r << endl;
    cout << "proizvod: " << p << endl;
    cout << "kolicnik: " << k << endl;}
   else cout << "Nisu svi rezultati pozitivni!" << endl; 
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index