23.1.23010051. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, ako je je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23010051
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
	double a,b;
	
	cout<<"Unesite vrijednosti: "<<endl;
	cin>>a>>b;
	
	if(a > b){
		cout<<"Zbir je: "<<a+b<<endl;
		cout<<"Razlika je: "<<a-b<<endl;
	}
	else{
		cout<<"Proizvod je: "<<a*b<<endl;
		cout<<"Kolicnik je: "<<a/b<<endl;	
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index