23.1.23010060. Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat štampati na ekran.

Opis rješenja:

Listing programa:

/*23010060 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat štampati na ekran.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  float a, b, c;
poc: cout << "Unesite 3 pozitivna razlicita realna broja ";
   cin >> a >>b >>c;
  if (a==b || b==c || a==c || a<=0 || b<=0 || c<=0) goto poc;
  if (a < b && b < c) cout << (c-a)/b << endl;
  if (a < c && c < b) cout << (b-a)/c << endl;
  if (b < a && a < c) cout << (c-b)/a << endl;
  if (b < c && c < a) cout << (a-b)/c << endl;  
  if (c < a && a < b) cout << (b-c)/a << endl;
  if (c < b && b < a) cout << (a-c)/b << endl; 
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index