23.1.23010070. Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran.

Opis rješenja: Prikazano je rješenje sa pojedinačnim provjerama za svaki slučaj.
Druga varijanta je prikazana na linku.

Listing programa:

//23010070 Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  float a, b, c;
poc: cout << "Unesite 3 razlicita realna broja ";
   cin >> a >>b >>c;
  if (a==b || b==c || a==c) goto poc;
  if (a < b && b < c) cout << a << " " << b << " " << c << endl;
  if (a < c && c < b) cout << a << " " << c << " " << b << endl;
  if (b < a && a < c) cout << b << " " << a << " " << c << endl;
  if (b < c && c < a) cout << b << " " << c << " " << a << endl; 
  if (c < a && a < b) cout << c << " " << a << " " << b << endl;
  if (c < b && b < a) cout << c << " " << b << " " << a << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index