23.1.23010090. Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i štampati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i štampati ga.

Opis rješenja:

Listing programa:

/*23010090 Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i štampati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i štampati ga.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int a, b, c, d;
  cout << "Unesite 4 cijela broja ";
  cin >> a >>b >>c >>d;
  if (a > 0 || b > 0 || c > 0 || d > 0) cout << a*b*c*d << endl;
  if (a < 0 || b < 0 || c < 0 || d < 0) cout << a+b+c+d << endl;
  if (a==0 && b==0 && c==0 && d==0) cout << "Svi brojevi su nule! " << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index