23.1.23010100. Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice.

Opis rješenja:

Listing programa:

/*23010100 Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  float a, b, c;
poc: cout << "Unesite 3 pozitivna realna broja ";
  cin >> a >>b >>c;
  if (a<=0 || b<=0 || c<=0) goto poc;
  if (a+b>c && a+c>b && b+c>a) cout << "Postoji trougao sa datim stranicama" << endl;
    else cout << "Ne postoji trougao sa datim stranicama" << endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index