23.1.23010010. Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010110 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i štampati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{  float x1, y1, x2, y2, x3, y3, a, b, c, obim, pov, s;
  cout <<"Koordinate (x, y) prve tacke : ";
  cin >>x1 >>y1;
  cout << endl <<"Koordinate (x, y) druge tacke : ";  
  cin >>x2 >>y2;
  cout << endl <<"Koordinate (x, y) trece tacke : ";
  cin >>x3 >>y3;
  a=sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+ (y2-y1)*(y2-y1));
  b=sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+ (y3-y2)*(y3-y2));
  c=sqrt((x3-x1)*(x3-x1)+ (y3-y1)*(y3-y1));
  obim=a+b+c;
  s=obim/2;
  pov=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
  cout << "Obim: " << obim << endl << "Povrsina: " << pov << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index