23.1.23010130. Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan?

Opis rješenja:

  Stranice Logički izraz Obim Površna
raznostraničan a, b, c (a!=b && b!=c && c!=a)    
jednakostraničan a, a, a a==b && b==c O = 3 a P = a2 ( √3) / 4 = h 2 ( √3) / 3
jednakokraki trougao a, b, b Nije ispunjen ni jedan od prethodnih uslova O = a + 2 b P = a * ha/2 = b * hb/2

Listing programa:

/* 23010130 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. 
Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan?*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  float a, b, c;
poc: cout << "Unesite 3 pozitivna realna broja ";
  cin >> a >>b >>c;
  if (a<=0 || b<=0 || c<=0) goto poc;
  if (a+b>c && a+c>b && b+c>a) 
    if (a==b && b==c) cout << "Jednakostranicni" << endl;
    else if (a!=b && b!=c && c!=a) cout << "Raznostranicni" << endl;
     else cout << "Jednakokraki" << endl;
   else cout << "Ne postoji trougao sa datim stranicama" << endl;
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index