23.1.23010140. Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010140 Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int a, b;
  cin >>a >>b;
  if (a%2==0 && b%2==0)
    if (a>b) cout << a/b << endl;
     else cout << b/a << endl;
  else if (a%2!=0 && b%2!=0)
    if (a>b) cout << a-b << endl;
     else cout << b-a << endl;
  else cout << a+b << endl; 
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index