23.1.23010160. Izračunati sumu svih dvocifrenih prirodnih bojeva.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010160 Izračunati sumu svih dvocifrenih prirodnih bojeva
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int suma=0;
  for (int i=10;i<100;i++)
    suma=suma+i;
  cout << suma<< endl;  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index