23.1.23010190. Izračunati sumu svih trocifrenih neparnih brojeva.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010190 Izračunati sumu svih trocifrenih neparnih brojeva
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int suma=0;
  for (int i=101;i<1000;i=i+2)
    suma=suma+i;
  cout << suma << endl;  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index