23.1.23010200. Učitati 2 cijela broja i štampati sumu svih parnih brojeva između njih.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010200 Učitati 2 cijela broja i štampati sumu svih parnih brojeva između njih
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int suma=0, a, b;
  cin >>a >>b;
  if (a>b) swap(a,b);
  for (int i=a+1;i < b;i++)
    if (i%2==0) suma=suma+i;
  cout << suma << endl;  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index