23.1.23010210. Učitati 2 cijela broja i štampati sumu svih brojeva između njih koji su djeljivi sa 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010210 Učitati 2 cijela broja i štampati sumu svih brojeva između njih koji su djeljivi sa 5 */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int suma=0, a, b;
  cin >>a >>b;
  if (a>b) swap(a,b);
  for (int i=a+1; i < b; i++)
    if (i%5==0) suma=suma+i;
  cout << suma << endl;  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index