23.1.23010230. Ispisati najveći 7-cifreni broj koji nije djeljiv sa 3 a djeljiv sa 7.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010230 Ispisati najveći 7-cifreni broj koji nije djeljiv sa 3 a djeljiv sa 7 */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  for (int i=10000000;i>1000000;i--)
    if (i%3!=0 && i%7==0) 
      {cout << i << endl;
       break;}  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index