23.1.23010310. Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve množiti dok ne unesemo 3 prosta broja. Ispisati proizvod.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010310 Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti 
   pa takve množiti dok ne unesemo 3 prosta broja. Ispisati proizvod. */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{  bool prost; int kor, br=0, pro3=1, x;
  while (br<3)
   {prost=true;
   cin >>x;
   kor=sqrt(x);
   for (int i=2;i<=kor && prost==true;i++)
      if (x%i==0) prost=false;
   if (x==2) prost=true;
   if (prost==true) {pro3=pro3*x ; br++;}
   }
  cout << "Proizvod 3 prosta broja " << pro3 << endl; 
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
 

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index