23.1.23010390. Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih sve dok im je suma manja ili jednaka 1000. Sabirati samo one koji su parni ili završavaju na 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010390 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih sve dok im je suma manja ili jednaka 1000. Sabirati samo one koji su parni ili završavaju na 5.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  int sum=0, broj;
  while (sum<=1000) 
    {cin >>broj;
     if (broj%2==0 || broj%10==5) sum=sum+broj;
    }
  cout << "Suma je " << sum-broj << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index