23.1.23010430. Učitavati prirodne brojeve sve dok je suma parnih manja od 100 i suma neparnih manja od 100.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010430 Učitavati prirodne brojeve sve dok je suma parnih manja od 100 
i suma neparnih manja od 100*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int sump=0, sumn=0, broj;
 while (sump<100 && sumn<100) 
   {cin >>broj;
   if (broj%2==0) sump=sump+broj; 
   if (broj%2!=0) sumn=sumn+broj;
   }
 if (broj%2==0) sump=sump-broj;
  else sumn=sumn-broj;
 if (sump!=0) cout << "Suma parnih je " << sump << endl;
  else cout << "Nema parnih " << endl;
 if (sumn!=0) cout << "Suma neparnih je " << sumn << endl;
  else cout << "Nema neparnih " << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index