23.1.23010440. Učitavati prirodne brojeve sve dok je proizvod parnih < 1 000 000 000 i proizvod neparnih < 1 000 000 000.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010440 Učitavati prirodne brojeve sve dok je proizvod parnih <1 000 000 000 
i proizvod neparnih <1 000 000 000*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{long long prop=1, pron=1, broj;
 while (prop<1000000000LL && pron<1000000000LL) 
   {cin >>broj;
   if (broj%2==0) prop=prop*broj; 
   if (broj%2!=0) pron=pron*broj; 
   }
 if (broj%2==0) prop=prop/broj;
  else pron=pron/broj;
 if (prop!=0) cout << "Proizvod parnih je " << prop << endl;
  else cout << "Nema parnih " << endl;
 if (pron!=0) cout << "Proizvod neparnih je " << pron << endl;
  else cout << "Nema neparnih " << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index