23.1.23010450. Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su parni sve dok ne unesemo broj djeljiv sa 3 ili sa 7.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010450 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su parni 
sve dok ne unesemo broj djeljiv sa 3 ili sa 7*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int suma=0, broj;
 cin >>broj;
 while (broj%3!=0 && broj%7!=0) 
     {if (broj%2==0) suma=suma+broj; 
      cin >>broj;
     }
 if (suma!=0)cout << "Suma parnih je " << suma << endl;
    else cout << "Nema parnih" << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index