23.1.23010460. Učitavati prirodne brojeve i sabirati svaki drugi uneseni broj sve dok suma ne postane veća od 100.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010460 Učitavati prirodne brojeve i sabirati svaki drugi uneseni broj 
sve dok suma ne postane veća od 100.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int suma=0, broj, i=0;
 while (suma<=100) 
     {cin >>broj;
      i++;
      if (i%2==0) suma=suma+broj; 
     }
 cout << "Suma je " << suma << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index