23.1.23010490. Učitavati prirodne brojeve sve dok suma tih brojeva ne postane djeljiva sa 2 i sa 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010490 Učitavati prirodne brojeve sve dok  suma tih brojeva ne postane djeljiva sa 2 i sa 5.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int suma=0, broj;
 do {cin >>broj;
     suma=suma+broj;
    }while (suma%10!=0);
 cout << "Suma je " << suma << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index