23.1.23010500. Učitavati realne brojeve sve dok razlika najmanjeg i najvećeg ne pređe 100. Ispisati najmanji i najveći broj.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010500 Učitavati realne brojeve sve dok razlika najmanjeg i najvećeg ne pređe 100  
Ispisati najmanji i najveći broj.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{float max=-1e36, min=1e36,  broj;
 do {cin >>broj;
     if (broj < min) min=broj;
     if (broj > max) max=broj;
    }while (max-min<=100);
 cout << "Najmanji je " << min << endl;
 cout << "Najveci je " << max << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index