23.1.23010510. Učitavati prirodne brojeve sve dok suma parnih ne postane veća od proizvoda neparnih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati parne u rastućem a neparne u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod , sumu. i sortirane nizove.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010510 Učitavati prirodne brojeve sve dok suma parnih ne postane veća od proizvoda neparnih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati parne u rastućem a neparne u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod , sumu. i sortirane nizove.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int broj, sumap=0, pron=1, ap[10], an[10], bp=0, bn=0;
 do {cin >>broj;
   if (broj%2==0) {sumap=sumap+broj; 
           ap[bp]=broj; 
           bp++;}
        else {pron=pron*broj; 
           an[bn]=broj; 
           bn++;}
  }while (sumap<=pron && bp+bn < 10);
 for (int i=0; i < bp-1;i++)
   for (int j=i+1; j < bp;j++)
     if (ap[i] > ap[j]) swap(ap[i],ap[j]);
 for (int i=0; i < bn-1;i++)
   for (int j=i+1; j < bn;j++)
     if (an[i] < an[j]) swap(an[i],an[j]);
 if (bn>0) cout << "Proizvod neparnih je " << pron << endl;
  else cout << "Nema neparnih" << endl;
 if (bp>0) cout << "Suma parnih je " << sumap << endl;
  else cout << "Nema parnih" << endl;
 for (int i=0; i < bp;i++) cout << ap[i] << " ";
 cout << endl;
 for (int i=0; i < bn;i++) cout << an[i] << " ";
 cout << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index