23.1.23010520. Učitavati prirodne brojeve <100 sve dok suma dvocifrenih ne postane veća od proizvoda jednocifrenih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati jednocifrene u rastućem a dvocifrene u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod, sumu. i sortirane nizove.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010520 Učitavati prirodne brojeve <100 sve dok suma dvocifrenih ne postane veća od proizvoda jednocifrenih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati jednocifrene u rastućem a dvocifrene u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod , sumu. i sortirane nizove.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int broj, sumad=0, proj=1, ad[10], aj[10], bd=0, bj=0;
 do {cin >>broj;
   if (broj>9 && broj<100) {sumad=sumad+broj; 
               ad[bd]=broj; 
               bd++;}
   if (broj>=0 && broj<10) {proj=proj*broj; 
               aj[bj]=broj; 
               bj++;}
  }while (sumad<=proj && bj+bd<10);
 for (int i=0; iaj[j]) swap(aj[i],aj[j]);
 for (int i=0; i0) cout << "Proizvod jednocifrenih je " << proj << endl;
  else cout << "Nema jednocifrenih" << endl;
 if (bd>0) cout << "Suma dvocifrenih je " << sumad << endl;
  else cout << "Nema dvocifrenih" << endl;
 for (int i=0; i<< aj[i] << " ";
 cout << endl;
 for (int i=0; i<< ad[i] << " ";
 cout << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index