23.1.23010530. Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne pređe vrijednost 10 ili dok ne popunimo niz od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve u rastućem redoslijedu.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010530 Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne pređe vrijednost 10 
ili dok ne popunimo niz od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve u rastućem redoslijedu.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{float a[10], suma=0, arsr;
 int b=0;
 do {cin >>a[b];
   suma=suma+a[b];
   b++;
   arsr=suma/b;
  }while (b<10 && arsr<=10);
 for (int i=0; i < b-1;i++)
   for (int j=i+1; j < b;j++)
     if (a[i] > a[j]) swap(a[i],a[j]);
 for (int i=0; i < b;i++) cout << a[i] << " ";
 cout << endl;     
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index