23.1.23010540. Učitavati realne brojeve sve dok ne unesemo broj 0 ili dok ne popunimo niz od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve manje od aritmetičke sredine u rastućem redoslijedu.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010540 Učitavati realne brojeve sve dok ne unesemo broj 0 ili dok ne popunimo niz 
od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve manje od aritmetičke sredine u rastućem redoslijedu.*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{float a[10], suma=0, arsr, broj=-1;
 int b=0;
 cin >> broj;
 while (broj!=0 && b<10)
  {a[b]=broj;
   suma=suma+a[b];
   b++;
   cin >> broj;
   }
 if (b==10) b--;
 arsr=suma/b;
 for (int i=0; i<=b;j++)
     if (a[i]>a[j]) swap(a[i],a[j]);
 for (int i=0; a[i] << a[i] << " ";
 cout << endl;     
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index