23.1.23010550. Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne postane negativna ili dok ne popunimo niz od 15 brojeva. Ispisati sve brojeve koji su veći od aritmetičke sredine u opadajućem redoslijedu.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010550 Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne postane negativna ili dok ne popunimo niz od 15 brojeva. Ispisati sve brojeve koji su veći od 
aritmetičke sredine u opadajućem redoslijedu*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{float a[15], suma=0, arsr;
 int b=0;
 do {cin >>a[b];
   suma=suma+a[b];
   b++;
   arsr=suma/b;
   }while (arsr>=0 && b<15);
 b--;
 for (int i=0; i < b;i++)
   for (int j=i+1; j<=b;j++)
     if (a[i] < a[j]) swap(a[i],a[j]);
 for (int i=0; a[i] > arsr;i++) 
     cout << a[i] << " ";
 cout << endl;     
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index