23.1.23010570. Učitati niz od 10 prirodnih brojeva pomoću tekstualne datoteke. U prvi red izlazne datoteke izdvojiti jednocifrene brojeve, u 2.red izlazne datoteke izdvojiti dvocifrene brojeve, u 3. red.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010570 Učitati niz od 10 prirodnih brojeva pomoću tekstualne datoteke. 
U prvi red izlazne datoteke izdvojiti jednocifrene brojeve, 
u 2.red izlazne datoteke izdvojiti dvocifrene brojeve, u 3.red ...*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{ifstream ulaz("niz10.txt");
 ofstream izlaz("pociframa.txt");
 int a[10];
 for (int i=0; i<10;i++) ulaz >> a[i];
 for (int dekjed=10; dekjed<1000000000; dekjed=dekjed*10)
   {for (int i=0; i<10;i++) 
     if (a[i]=dekjed/10) izlaz << a[i]<< " ";
   izlaz<< endl;
   }
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index