23.1.23010590. Naći sumu elemenata iznad glavne dijagonale i sumu elemenata ispod glavne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva i ispisati veću od njih.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010590 Naći sumu elemenata iznad glavne dijagonale i sumu elemenata ispod glavne 
dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva i ispisati veću od njih*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int a[5][5]={1,1,1,1,1,
       2,2,2,2,2,
       3,3,3,3,3,
       4,4,4,4,4,
       5,5,5,5,5}, siznad=0, sispod=0;
 for (int i=0; i<4; i++) 
   for (int j=i+1; j<5; j++) 
    siznad=siznad+a[i][j]; 
 for (int i=1; i<5; i++) 
   for (int j=0; j < i; j++) 
    sispod=sispod+a[i][j];
 cout << "Suma el. iznad gl. dijagonale " << siznad << endl;
 cout << "Suma el. ispod gl. dijagonale " << sispod << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index