23.1.23010610. Naći sumu parnih elemenata iznad glavne dijagonale i sumu neparnih elemenata ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010610 Naći sumu parnih elemenata iznad glavne dijagonale i sumu neparnih elemenata 
ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int a[5][5]={1,1,1,1,1,
       2,2,2,2,2,
       3,3,3,3,3,
       4,4,4,4,4,
       5,5,5,5,5}, spiznadgd=0, snispods=0;
 for (int i=0; i<4; i++) 
   for (int j=i+1; j<5; j++) 
    if (a[i][j]%2==0) spiznadgd=spiznadgd+a[i][j];
 for (int i=1; i<5; i++) 
   for (int j=5-i; j<5; j++) 
    if (a[i][j]%2!=0) snispods=snispods+a[i][j]; 
 cout << "Suma parnih elemenata iznad glavne dijagonale " << spiznadgd << endl;
 cout << "Suma neparnih elemenata ispod sporedne dijagonale " << snispods << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index