23.1.23010630. Naći najveći elemenat po apsolutnoj vrijednosti iznad glavne dijagonale. Ispisati taj broj i njegovu poziciju (red, kolona) u matrici 7x7 cijelih brojeva.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010630 Naći najveći elemenat po apsolutnoj vrijednosti iznad glavne dijagonale. 
Ispisati taj broj i njegovu poziciju (red, kolona) u matrici 7x7 cijelih brojeva */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{int a[7][7]={1,1,1,1,1,1,1,
       2,2,2,2,2,2,2,
       3,3,3,3,3,3,3,
       4,4,4,4,4,4,4,
       5,5,5,5,5,5,5,
       6,6,6,6,6,6,-9,
       7,7,7,7,7,7,7}, maxa=INT_MIN, red, kol;
 for (int i=0; i<6; i++) 
   for (int j=i+1; j<7; j++) 
    if (abs(a[i][j])>abs(maxa)) {maxa=a[i][j]; 
                red=i;
                kol=j;
                }
 cout << "Najveci elemenat po apsolutnoj vrijednosti iznad glavne dijagonale " << maxa << endl;
 cout << "Njegovu pozicija (red, kolona) " << red << " " << kol << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index