23.1.23010650. Naći sumu parnih brojeva koji se ne nalaze ni na glavnoj ni na sporednoj dijagonali 2-dimenzionalnog niza 6x6 cijelih brojeva.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010650 Naći sumu parnih brojeva koji se ne nalaze ni na glavnoj ni na sporednoj 
dijagonali 2-dimenzionalnog niza 6x6 cijelih brojeva */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int a[6][6]={1,1,1,1,1,1,
       2,2,2,2,2,2,
       3,3,3,3,3,3,
       4,4,4,4,4,4,
       5,5,5,5,5,5,
       6,6,6,6,6,6}, spar=0;
 for (int i=0; i<6; i++) 
   for (int j=0; j<6; j++) 
    if (a[i][j]%2==0 && i!=j && 5-i!=j) spar=spar+a[i][j];
 if (spar!=0) cout << "Suma parnih br. koji se ne nalaze ni na gl. ni na spor. dijagonali " << spar << endl;
  else cout << "Nema parnih br. koji se ne nalaze ni na gl. ni na spor. dijagonali" << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index