23.1.23010660. Naći najmanji i najveći broj ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 7x7 cijelih brojeva.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010660 Naći najmanji i najveći broj ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog 
niza 7x7 cijelih brojeva */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int a[7][7]={1,1,1,1,1,1,1,
       2,2,2,2,2,2,2,
       3,3,3,3,3,3,3,
       4,4,4,4,4,4,4,
       5,5,5,5,5,5,5,
       6,6,6,6,6,6,6,
       7,7,7,7,7,7,7}, min=INT_MAX, max=INT_MIN;
 for (int i=1; i<7; i++) 
   for (int j=7-i; j<7; j++) 
   {if (a[i][j] < min) min=a[i][j];
    if (a[i][j] > max) max=a[i][j];
    }
 cout << "najmanji broj ispod sporedne dijagonale " << min << endl;
 cout << "najveci broj ispod sporedne dijagonale " << max << endl;
 system("PAUSE");
 return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index