23.1.23010700. Rečenicu iz ulazne datoteke napisati bez samoglasnika u izlaznu datoteku.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010700 Rečenicu iz ulazne datoteke napisati bez samoglasnika u izlaznu datoteku
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{  string recenica;
  ifstream ulaz ("ulaz.txt");
  ofstream izlaz ("izlaz.txt");
  getline (ulaz, recenica);
  int d=recenica.size();
  for (int i=0; i < d;i++) 
    if (recenica [i]!='a' && recenica [i]!='e' && recenica [i]!='i' && recenica [i]!='o' && recenica [i]!='u' && recenica [i]!='A' && recenica [i]!='E' && recenica [i]!='I' && recenica [i]!='O' && recenica [i]!='U')izlaz << recenica [i];
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index