23.1.23010720. Učitati riječ pa ispitati da li je palindrom (čita se isto i sa lijeve i sa desne strane).

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010720 Učitati riječ pa ispitati da li je palindrom 
(čita se isto i sa lijeve i sa desne strane)*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  string recenica, obrnuta;
  getline(cin, recenica);
  obrnuta=recenica;
  int d= recenica.size();
  for (int i=0;i < d;i++)
    obrnuta[i]=recenica[d-1-i];
  if (recenica==obrnuta)cout << obrnuta<< " je palindrom"<< endl;
    else cout << recenica<< " nije palindrom"<< endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index