23.1.23010730. Učitati rečenicu pa je rastaviti tako da svaka riječ ide u novi red.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010730 Učitati rečenicu pa je rastaviti tako da svaka riječ ide u novi red
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  string recenica;
  getline (cin, recenica);
  int d=recenica.size();
  for (int i=0; i < d;i++) 
    if (recenica [i]==' ' && recenica [i+1]!=' ') cout << endl;
      else cout << recenica [i];
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index