23.1.23010740. Učitati rečenicu pa ispisati najdužu riječ koja se pojavljuje u rečenici.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010740 Učitati rečenicu pa ispisati najdužu riječ koja se pojavljuje u rečenici
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{  string recenica;
  getline(cin, recenica);
  int d= recenica.size(), max=0, p, k;
  int poc=0,kraj=0;
  for (int i=0; i < d-1; i++)
    {if (recenica[i]==' ' && recenica[i+1]!=' ') poc=i+1;
    if (recenica[i]!=' ' && recenica[i+1]==' ') kraj=i;
    if (i+1==d-1 && recenica[i+1]!=' ') kraj =i+1;
    if (kraj - poc > max) {max=kraj-poc; p=poc;k=kraj;}
    }
  for (int i=p;i<=k;i++)
    cout << recenica[i];
  cout << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index