23.1.23010750. Rečenicu iz ulazne datoteke napisati obrnuto u izlaznu datoteku.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010750 Rečenicu iz ulazne datoteke napisati obrnuto u izlaznu datoteku
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{  string recenica;
  ifstream ulaz ("ulaz.txt");
  ofstream izlaz ("izlaz.txt");
  getline (ulaz, recenica);
  int d=recenica.size();
  for (int i=d-1; i>=0;i--) 
    izlaz << recenica [i];
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index