23.1.23010800. Učitati tri prirodna broja pa pomoću funkcije naći najmanji od njih.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010800 Učitati tri prirodna broja pa pomoću funkcije naći najmanji od njih. */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

float minimum(int a1, int b1, int c1) 
  {int min=INT_MAX;
  if (a1 < min) min=a1;
  if (b1 < min) min=b1;
  if (c1 < min) min=c1;
  return min;
  }

int main()
{  int a, b, c;
  cout << "Unesi tri broja "; 
  cin >> a >>b >>c;
  cout << "Najmanji je " << minimum(a, b, c) << endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index