23.1.23010820. Riješiti rekurzijom da li je broj n prost ili složen.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010820 Riješiti rekurzijom da li je broj n prost ili složen. */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

bool prost (long long n, long long dj) 
  {if (dj==1) return true;
    else if (n%dj==0) return false;
      else return prost(n, dj-1);
  }

int main()
{  long long broj, kor;
  cout << "Unesi prirodan broj veci od 1 "; 
  cin >> broj;
  kor=sqrt(broj);
  if (prost(broj, kor)) cout << "prost broj " << endl;
    else cout << "slozen broj " << endl;
  return 0;
}


Ispis na ekranu:
Prost broj
Broj: 7
Broj 7 je prost broj

II izvršavanje 
Prost broj
Broj: 6
Broj 6 je slozen broj

Riješeni zadaci    Index