23.1.23010860. Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva manjih i jednakih od n rekurzivnom f-jom.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23010860 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva manjih i jednakih od n rekurzivnom f-jom. */
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

long double proizv_par (short n1) 
  {if (n1 ==2) return 2;
  else return n1*proizv_par(n1-2);
  }

int main()
{  short n;
  cout << "Unesi broj veci od 1 "; 
  cin >> n;
  if (n%2!=0) n--;
  cout << n<< "!! = " << proizv_par(n) << endl;
  return 0;
}


Ispis na ekranu:
Prozvod parnih brojeva do n . Rekurzija
Broj: 5
Prozvod parnih brojeva od 1 do 5 je 8

Riješeni zadaci    Index