23.1.23011000. 20 loptica ispaljuje se horizontalno jedna za drugom. Putanja i domet loptice zavise od početne visine i brzine koje se računaju f-jom za slučajne brojeve.

Opis rješenja:

Listing programa:

/* 23011000 20 loptica ispaljuje se horizontalno jedna za drugom. Putanja i domet loptice zavise od početne visine i brzine koje se računaju f-jom za slučajne brojeve*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <winbgim.h>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{  int gdriver=6; int gmode=2; char buffer [33];  
  initgraph(&gdriver,&gmode,"");
  setbkcolor(BLUE); setcolor(WHITE);
  cleardevice();
  srand(time(NULL));rand();
  int krug[2][50];
  for (int i=0; i < 20;i++) {krug[0][i]=120+i*40; krug[1][i]=24;}
  int kr(0);
  float x(20), y0(50), v0(5), g(9.81), y, tn, el(.85), xp, kos, sin, px, py;
 for (int pon=0; pon < 20;pon++)
  {y0 = 50+400*rand()/RAND_MAX; v0 = 2+10*rand()/RAND_MAX; 
  line(0,620,1024,620);
  for (float t=0; t < 200;t=t+.05)
    {x=v0*t; y=y0+g*t*t/2;
     if (y>600) {tn=t-.05;break;}
     setcolor(BLUE);circle((int)px,(int)py,20); 
     setcolor(WHITE);
     outtextxy (10,50,"Loptica:"); outtextxy(krug[0][kr]-10,50,itoa(kr+1,buffer,10));
     outtextxy (10,70,"Visina:"); outtextxy(krug[0][kr]-10,70,itoa((int)(600-y0),buffer,10));
     outtextxy (10,90,"Brzina:"); outtextxy(krug[0][kr]-10,90,itoa((int)v0,buffer,10));
     outtextxy (10,110,"Elastičnost sudara: "); outtextxy(200,110,itoa((int)(el*100),buffer,10));
     circle((int)x,(int)y,20);putpixel(int(x), int(y),RED);
     px=x;py=y;for (int i=1;i < 3700000;i++);
    }
    kos=x/sqrt(x*x+(600-y0)*(600-y0));
    sin=(600-y0)/sqrt(x*x+(600-y0)*(600-y0));
    v0=sqrt(v0*v0+g*g*tn*tn);
  for(int i=1;i < 30;i++)
  {
   v0=v0*el;
   xp=x;line(0,620,1024,620);
  for (float t=.01; t < 20;t=t+.05)
    {x=xp+v0*t*kos; y=600 - v0*t*sin +g*t*t/2;
     setcolor(BLUE);circle((int)px,(int)py,20);
     setcolor(WHITE);
     if (y > 600) {tn=t-.01;break;}
     circle((int)x,(int)y,20); putpixel(int(x), int(y),RED);
     px=x;py=y;for (int i=1;i < 3700000;i++);
     for (int i=0;i < 20;i++) circle(krug[0][i],krug[1][i],20);
    } 
  }
  circle((int)x,(int)y,20);  
  krug[0][kr] = (int)x; krug[1][kr] = (int)y; kr++;
  outtextxy ((int)x-10,635,itoa(kr,buffer,10));
  line(0,620,1024,620);
  }
  getch();
  closegraph();
  return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index