23.1.23020020. Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23020020
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;

int main(){
	
	srand(time(NULL));
	double a=rand()%150,b=rand()%150;
	double rez1,rez2,rez3,rez4;
	
	rez1=a+b;
	rez2=a-b;
	rez3=a*b;
	rez4=a/b;
	
	if(rez1 > 99 && rez1 < 1000){
		cout<<rez1<<endl;
	}
	if(rez2 > 99 && rez2 < 1000){
		cout<<rez2<<endl;
	}
	if(rez3 > 99 && rez3 < 1000){
		cout<<rez3<<endl;
	}
	if(rez4 > 99 && rez4 < 1000){
		cout<<rez4<<endl;
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index