23.1.23020030. Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23020030
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;

int main(){
	srand(time(NULL));
	int a=rand()%50,b=rand()%50;
	double rez1=a+b,rez2=a-b,rez3=a*b,rez4=a/b;
	
	if(rez1 < rez2 && rez1 < rez3 && rez1 < rez4){
		cout<<"Rezultat sabiranja je najmanji: "<<rez1<<endl;

	}
	else if(rez2 < rez1 && rez2 < rez3 && rez2 < rez4){
		cout<<"Rezultat oduzimanja je najmanji: "<<rez2<<endl;
	}
	else if(rez3 < rez2 && rez3 < rez1 && rez3 < rez4){
		cout<<"Rezultat mnozenja je najmanji: "<<rez3<<endl;
	}
	else if(rez4 < rez2 && rez4 < rez3 && rez4 < rez1){
		cout<<"Rezultat dijeljenja je najmanji: "<<rez4<<endl;
	}
return 0;	
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index