23.1.23020040. Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23020040
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<ctime>
using namespace std;

int main(){
	srand(time(NULL));
	long int a=rand()%50,b=rand()%50;
	long int rez1,rez2,rez3,rez4;
	
	if(abs(rez1) > abs(rez2) && abs(rez1) > abs(rez3) && abs(rez1) > abs(rez4)){
		cout<<"Apsolutna vrijednost sabiranja je najveca: "<<abs(rez1)<<endl;
	}
	else if(abs(rez2) > abs(rez1) && abs(rez2) > abs(rez3) && abs(rez2) > abs(rez4)){
		cout<<"Apsolutna vrijednost oduzimanja je najveca: "<<abs(rez2)<<endl;
	}
	else if(abs(rez3) > abs(rez2) && abs(rez3) > abs(rez1) && abs(rez3) > abs(rez4)){
		cout<<"Apsolutna vrijednost mnozenja je najveca: "<<abs(rez3)<<endl;
	}
	else if(abs(rez4) > abs(rez2) && abs(rez4) > abs(rez1) && abs(rez4) > abs(rez3)){
		cout<<"Apsolutna vrijednost dijeljenja je najveca: "<<abs(rez4)<<endl;
	}
return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index