23.1.23020051. Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, ako je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23020051
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

using namespace std;

int main(){
	srand(time(NULL));
	int a=rand()%50,b=rand()%50;
	double rez1=a+b,rez2=a-b,rez3=a*b,rez4=a/b;
	
	if(a > b){
		cout<<"Zbir je: "<<rez1<<endl;
		cout<<"Razlika je: "<<rez2<<endl;
	}
	else if(b > a){
		cout<<"Proizvod je: "<<rez3<<endl;
		cout<<"Kolicnik je: "<<rez4<<endl;
	}
	else
		cout<<"A i B su jednaki"<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index